Εκπαίδευση προσωπικού ασφαλείας (security)

ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΙΣ 5/3/2018

 

Aποκτήστε πιστοποίηση Προσωπικού Ασφαλείας – Security, με εξ αποστάσεως εκπαίδευση, χωρίς μετακινήσεις.

Συνεχείς ενάρξεις τμημάτων

blue-sympliroste-ti-forma

Το ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ Κέντρο επαγγελματικής Κατάρτισης σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), φορέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, διοργανώνει προγράμματα επιμόρφωσης για άτομα που επιθυμούν να καταρτιστούν και να πιστοποιηθούν ως προσωπικό ασφαλείας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με  τις διατάξεις της υπ΄ αριθ. 4892/1/76-γ΄/17-5-2010 Κ.Υ.Α., τα άτομα που επιθυμούν να εργαστούν σε θέσεις προσωπικού ασφαλείας (security) σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας, θα πρέπει να είναι κάτοχοι του πιστοποιητικού τύπου Α. Το πιστοποιητικό αυτό αποτελεί πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για την άδεια εργασίας στον εργασιακό κλάδο των security και αποκτάται κατόπιν παρακολούθησης εξειδικευμένου προγράμματος κατάρτισης και επιτυχούς συμμετοχής στις εξετάσεις που οργανώνονται από το ΚΕ.ΜΕ.Α.

Το ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ έχοντας ως στόχο να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες στον χώρο των υπηρεσιών ασφαλείας (security), αλλά και για να καλύψει τις ανάγκες των ενδιαφερόμενων για κατάρτιση την οποία προβλέπει η νομοθεσία, αναλαμβάνει την οργάνωση και την πραγματοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων που εξασφαλίζουν την επιτυχία στις εξετάσεις για την λήψη του πιστοποιητικού τύπου Α και την άδεια άσκησης επαγγέλματος.

 

Διάρκεια σεμιναρίου

Το σεμινάριο έχει διάρκεια 105 ώρες και για την διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων υλοποιείται εξ ολοκλήρου με την μέθοδο της τηλεκατάρτισης (e-learning).

 

Εκπαιδευτές

Το ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ διαθέτοντας μακρόκρονη εμπειρία στον χώρο της εκπαίδευσης και θέλοντας να ικανοποιήσει πλήρως και εξειδικευμένα τις ανάγκες για επιμόρφωση προσωπικού ασφαλείας, συνεργάζεται με εκπαιδευτές με πολυετή εμπειρία στο αντικείμενο, οι οποίοι προέρχονται από το σώμα αξιωματικών της ελληνικής αστυνομίας.

 

 Περιεχόμενο σεμιναρίου

Το ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ έχοντας ως γνώμονα την εξασφάλιση της επιτυχίας στις εξετάσεις για όλους τους υποψηφίους, παρέχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, το οποίο υπερκαλύπτει την ύλη των εξετάσεων.

Η θεματολογία του σεμιναρίου είναι η εξής:

 • Εισαγωγή στην ασφάλεια
 • Ιδιωτική ασφάλεια: εργασιακό περιβάλλον, διεθνείς τάσεις και ελληνική πραγματικότητα
 • Το προφίλ του προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας
 • Βασικά Καθήκοντα του Προσωπικού Ι.Ε.Π.Υ.Α.
 • Ανταπόκριση σε περιστατικά
 • Παροχή πρώτων βοηθειών
 • Ασφάλεια εγκαταστάσεων
 • Εξοπλισμός, μέσα & τρόποι προστασίας του προσωπικού ασφάλειας Ι.Ε.Π.Υ.Α.
 • Προστασία Προσώπων/Χρηματαποστολών
 • Πυρασφάλεια & αντιμετώπιση τεχνολογικών ατυχημάτων
 • Ποινικό Δίκαιο/ Ποινική Δικονομία/Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι

Μετά το πέρας της παρακολούθησης, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να:

 • Επιτηρούν, περιπολούν και εξακριβώνουν περιστατικά
 • Επεμβαίνουν σε περιπτώσεις κρίσεων, φυσικών καταστροφών και ατυχημάτων
 • Συμμετέχουν στην πρόληψη και στον έλεγχο εγκληματικών δραστηριοτήτων, προστατεύοντας τη ζωή και την περιουσία των πολιτών
 • Επεμβαίνουν με στόχο τη λήψη προληπτικών μέτρων και την ενημέρωση των πολιτών

Επίσης θα είναι σε θέση να γνωρίζουν βασικές έννοιες του Αστικού και Ποινικού Δικαίου για υποχρεώσεις και δικαιώματα.

 

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχή είναι 280€

Ειδικές τιμές για φοιτητές, ανέργους και group.

 

Ταχύρρυθμα σεμινάρια για όσους διαθέτουν άδεια εργασίας και επιθυμούν να την ανανεώσουν

Όσοι ήδη διαθέτουν νόμιμα θεωρημένη άδεια εργασίας ή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία ως προσωπικό ασφαλείας δεν υποχρεούνται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα κατάρτισης & πρακτικής άσκησης των 105 ωρών που προδιαγράφει το ΚΕΜΕΑ αλλά έχουν το δικαίωμα να καταθέσουν απευθείας τα χαρτιά τους για συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Το ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ έχει δημιουργήσει ένα εντατικό πρόγραμμα επιμόρφωσης διάρκειας 24 ωρών για τη σωστή προετοιμασία των υποψηφίων, το οποίο καλύπτει πλήρως την  ύλη των γραπτών εξετάσεων και προφορικών εξετάσεων.

Κόστος συμμετοχής 90€

 

blue-sympliroste-ti-forma