Καλές Διακοπές

Το ΚΕΚ Εκπαιδευτική Παρέμβαση θα παραμείνει κλειστό 13/8-17/8.

Ξανά μαζί από 20/8 με όλα τα νέα μας σεμινάρια!

Καλές Διακοπές!