Το Κ.Ε.Κ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε., στο πλαίσιο της διακρατικής συνεργασίας στo Ευρωπαικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης/Εκπαιδευτικές Συμπράξεις Grundtvig με τίτλο "Ancient Renovation Techniques", συμμετείχε στις παρακάτω συναντήσεις εταίρων:
First meeting of the project: Paços de Ferreira, PORTUGAL:
26th and 27 November 2010
portugal
Second meeting: Senigallia, ITALY: 17th and 18th June 2011 senigallia 2 senigallia 1 Third meeting: Leeds, GREAT BRITAIN: 20st, 21st and 22nd October 2011 leeds 1 leeds 2 shma_grundtvig