Το Κ.Ε.Κ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε., στο πλαίσιο της διακρατικής συνεργασίας στo Ευρωπαικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης/Εκπαιδευτικές Συμπράξεις Leonardo da Vinci με τίτλο «Endemic Occupations», συμμετείχε στις παρακάτω συναντήσεις εταίρων:
First meeting of the project: Kolobrzeg, POLAND:
11th and 13th September 2013
ENDEMIC OCCUPATIONS_POLAND_SEPT2013
Second meeting of the project: Ostrava, CZECH REPUBLIC:
3rd and 4th December 2013
ENDEMIC OCCUPATIONS_CZECH_DEC2013
Third meeting of the project: Adana, TURKEY:
12th and 14th Novermber 2014
ENDEMIC OCCUPATIONS_TURKEY_DEC2014
Fourth meeting of the project: Bochum, GERMANY:
7th and 10th Novermber 2015
ENDEMIC OCCUPATIONS_GERMANY_APR2015
Fifth meeting of the project: Thessaloniki, GREECE:
17th and 18th Novermber 2015
ENDEMIC OCCUPATIONS_GREECE_JUN2015