voucher-tourismou

Νέοι επιλαχόντες στο Voucher Τουρισμού

Posted by - 7 Ιουλίου 2017

  04/07/2017 Ανακοινώθηκαν 547 νέοι επιτυχόντες στο πρόγραμμα «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» (Voucher Tουρισμού), με ημερομηνία ενεργοποίησης (υπογραφή τριμερούς σύμβασης) μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2017. Τα δικαιολογητικά των ενδιαφερόμενων πρέπει να αποστελλούν έως και τις 20/07 στην αρμόδια υπηρεσία. Καταχωρήστε

Read More
Group of office workers in a boardroom presentation

Νέοι επιτυχόντες στο Voucher 29-64 ετών

Posted by - 6 Ιουλίου 2017

  Έως τις 13/09/2017 11:59 παρατείνεται η ενεργοποίηση των επιταγών των ωφελούμενων για το πρόγραμμα «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε Κλάδους Αιχμής» (Voucher 29-64 ετών).   Συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τον κωδικό ΚΑΥΑΣ σας για να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας ώστε: Να ενημερωθείτε άμεσα εάν έχετε επιλεγεί στο πρόγραμμα Να επιλέξετε από τους

Read More
neoi-epistimones

Επιδοτούμενα Σεμινάρια για Εργαζόμενους (ΛΑΕΚ 1-30)

Posted by - 5 Ιουλίου 2017

Το ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ πρόκειται να υλοποιήσει το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ, που αφορά εργαζόμενους επιχειρήσεων με απασχολούμενους από 1-30 άτομα.   Τα σεμινάρια έχουν συνολική διάρκεια 32 ώρες, ενώ ο εργαζόμενος επιδοτείται με το ποσό των 160€ καθαρά και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για την επιχείρηση.   Τα προγράμματα ενδεικτικά θα υλοποιηθούν

Read More

Διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων ΕΦΕΤ

Posted by - 26 Ιουνίου 2017

  Στις 7/7/2017 μεταξύ 10:00 και 14:00, θα πραγματοποιηθούν στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Αριστοτελους 27) εξετάσεις αξιολόγησης καταρτιζόμενων, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Επιπέδου – 1.   Στο πλαίσιο των παραπάνω εξετάσεων ο ΕΦΕΤ ενημερώνει για τα κάτωθι: Η ημερομηνία και οι ώρες διεξαγωγής των εξετάσεων είναι αυστηρώς καθορισμένες και

Read More
industrial-1636393_1280

Εκπαίδευση Τεχνικού Ασφαλείας

Posted by - 14 Ιουνίου 2017

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε. πιστοποιημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., με αρ. πιστοποίησης 12101101, κατόπιν της υπουργικής απόφασης 1962/Β΄/07-06-2017, υλοποιεί στις δομές του σεμινάρια επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας στις επιχειρήσεις τους. Αναλυτικότερα διεξάγει: Α. Προγράμματα επιμόρφωσης διάρκειας 35 ωρών για επιχειρήσεις που υπάγονται στην Β’ κατηγορία (μεσαίας επικινδυνότητας)

Read More
news

Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18 – 24 ετών στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Posted by - 10 Μαΐου 2017

  Αντικείμενο της δράσης Η δράση αποσκοπεί στη συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων 1.000 ανέργων και οικονομικά μη ενεργών νέων, ηλικίας από 18 έως 24 ετών, στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).   Συγκεκριμένα η δράση περιλαμβάνει την πραγματοποίηση: α) «Θεωρητικής Κατάρτισης» 120 ωρών  β) «Πρακτικής Άσκησης» 260 ωρών γ) 

Read More
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Το νέο θεσμικό πλαίσιο Δημοσίων Συμβάσεων για Προμήθειες &Υπηρεσίες σύμφωνα με το Ν. 4412/2016

Posted by - 27 Απριλίου 2017

  Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 4 εξειδικευμένα εκπαιδευτικά πακέτα, με την μορφή ταχύρρυθμων σεμιναρίων τα οποία προσφέρουν πλήρη κατάρτιση σχετικά με το νέο θεσμικό πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων για Προμήθειες &Υπηρεσίες σύμφωνα  με το Ν. 4412/2016.   Τα τμήματα που αναμένεται να υλοποιηθούν κατά τον μήνα Μάϊο είναι τα εξής: Το ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων

Read More

Νέες Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης

Posted by - 19 Απριλίου 2017

  Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας διεξαγωγής των Εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, 1ης περιόδου 2017. Όλοι οι δικαιούχοι συμμετοχής στις εξετάσεις καλούνται να επιλέξουν / δηλώσουν Εξεταστικό Κέντρο και Ημερομηνία Εξετάσεων, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας από 15-05-2017, και ώρα 14:00

Read More

Ανακοίνωση για το προγράμμα Voucher 29-64 ετών

Posted by - 19 Απριλίου 2017

  Με την από 18/04/2017 ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr σχετικά με τη δράση «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29 – 64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ» (voucher 29-64 ετών), διευκρινίζεται πως όσοι ωφελούμενοι των οποίων το ΚΑΥΑΣ έχει αναρτηθεί στο Μητρώο επιλεγέντων, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα.   Συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναγράφει τα εξής: «Με

Read More
oaed-640

Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας σε όλους τους Δήμους της χώρας

Posted by - 24 Μαρτίου 2017

  Αναρτήθηκαν σήμερα, 24 Μαρτίου 2017, στη διαδικτυακή πύλη του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού www.oaed.gr στην ενότητα «Προγράμματα Απασχόλησης – Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα» ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων και ο Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων Ανέργων για «Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για όλους τους Δήμους της χώρας για 24.251 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης». Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να

Read More