Διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων ΕΦΕΤ

 

Στις 7/7/2017 μεταξύ 10:00 και 14:00, θα πραγματοποιηθούν στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Αριστοτελους 27) εξετάσεις αξιολόγησης καταρτιζόμενων, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Επιπέδου – 1.

 

Στο πλαίσιο των παραπάνω εξετάσεων ο ΕΦΕΤ ενημερώνει για τα κάτωθι:

  • Η ημερομηνία και οι ώρες διεξαγωγής των εξετάσεων είναι αυστηρώς καθορισμένες και δεν επιδέχονται τροποποιήσεις
  • Ο συνολικός χρόνος εξέτασης είναι αυστηρώς προγραμματισμένος και καθορίζεται στην μισή ώρα
  • Οι εξεταζόμενοι οφείλουν να έχουν μαζί τους κατά την διεξαγωγή της εξέτασης απαραιτήτως ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα καθώς και να γνωρίζουν το Α.Φ.Μ. τους
  • Για την έκδοση πιστοποιητικών από τον ΕΦΕΤ, απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση της προβλεπόμενης γραπτής δοκιμασίας.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να μας καλέσετε στο 2310552670.