Εκπαίδευση Ενεργειακών Επιθεωρητών

Το Κ.Ε.Κ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε. παρέχει εκπαιδευτικά προγράμματα για όλες τις κατηγορίες ενεργειακών επιθεωρητών:

  1. Ενεργειακούς Επιθεωρητές Κτιρίων
  2. Ενεργειακούς Επιθεωρητές Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης
  3. Eνεργειακούς Επιθεωρητές Εγκαταστάσεων Κλιματισμού

Έμπειρο διδακτικό προσωπικό.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους καθηγητές με διδακτική εμπειρία στο αντικείμενο των ενεργειακών επιθεωρήσεων.

Θεωρητική και πρακτική κατάρτιση.

Θεωρητική κατάρτιση υψηλών προδιαγραφών σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις. Πρακτική εξάσκηση με το λογισμικό ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ 1.29.1.19.

Συμπληρώστε την αίτηση προς το Κ.Ε.Κ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, και ενταχθείτε άμεσα σε ένα από τα τμήματά μας.

Ενημερωτικό έντυπο.

Leave a comment