ΛΑΕΚ 1-49

Το ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε. συμμετέχει, ως φορέας κατάρτισης, στο «Πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις – ΛΑΕΚ 1-49 » του ΟΑΕΔ,  παρέχοντας τη δυνατότητα στους εργοδότες που απασχολούν από 1 έως 49 άτομα να αυξήσουν την παραγωγικότητα των υπαλλήλων τους χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση και στους εργαζόμενους  να διευρύνουν τις ευκαιρίες κατάρτισής τους.
 

Το ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε. δραστηριοποείται 20 και πλέον χρόνια στην υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, συνεργάζεται με έμπειρους εισηγητές με πλούσια εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, ενώ παρέχει σύγχρονες εγκαταστάσεις με άρτια εξοπλισμένες αίθουσες διδασκαλίας.

 

Γενικοί όροι υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης:

 1. Ωφελούμενοι: Εργαζόμενοι σε μικρές επιχειρήσεις (έως 49 εργαζόμενοι), ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ.
 2. Διάρκεια σεμιναρίου: 40 ώρες (10 ημέρες – υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας)
 1. Επιδότηση: 200,00 € (5,00 € Χ 40 ώρες). Ο εργαζόμενος-καταρτιζόμενος που θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα, θα λαβει την επιδότηση, με απευθείας κατάθεση του ποσού από τον Ο.Α.Ε.Δ. σε προσωπικό του Τραπεζικό Λογαριασμό.
 1. Χώρος υλοποίησης: Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν στην έδρα και στα παραρτήματα του ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε.

 

Θεματικά Αντικείμενα Κατάρτισης*:

 1. Marketing – Πωλήσεις
 • Σύγχρονες τεχνικές πωλήσεων – Επικοινωνία και προώθηση προϊόντων
 • Αποτελεσματική εξυπηρέτηση πελατών – Γλώσσα του σώματος
 • Internet Marketing
 • Βασικές αρχές Marketing
 • Δημόσιες σχέσεις

      2. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

 • Το Management των αλλαγών – Διαχείριση και επίλυση συγκρούσεων
 • Αποδοτική διαχείριση πίεσης (stress) στον εργασιακό χώρο – Ομαδικότητα και συνεργασία
 • Σχέσεις προϊσταμένων και υφισταμένων
 • Ανάπτυξη δημιουργικής σκέψης – Σχεδιασμός και Υλοποίηση καινοτομιών

     3. Πληροφορική – Νέες Τεχνολογίες

 • Social Media
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 • Web Design

     4. Ψυχολογία

 • Επικοινωνία και συμπεριφορά στον χώρο εργασίας
 • Διαχείριση χρόνου και άγχους στον χώρο εργασίας
 • Life coaching
 • Επικοινωνία με συναισθηματική νοημοσύνη

    5. Λογιστικά 

 • Φορολογικά – Λογιστικά – Εργασιακά θέματα

    6. Εξειδικευμένα

 • Διαχείριση βίαιων και κρίσιμων καταστάσεων στο χώρο εργασίας
 • Πρώτες βοήθειες
 • Διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
 • Data Protection Officer (υπεύθυνος προστασίας προσωπικών δεδομένων)

    7. Ξένες γλώσσες

 • Τούρκικα
 • Ισπανικά
 • Ιταλικά

*Τα παραπάνω θεματικά αντικείμενα είναι ενδεικτικά.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την συμμετοχή των εργαζομένων στο πρόγραμμα κατάρτισης:

 1. Αίτηση συμμετοχής εργαζομένου στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-49
 2. Υπεύθυνη Δήλωση
 3. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας εργαζομένου
 4. Επίσημο αποδεικτικό ΑΦΜ εργαζομένου
 5. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης εργαζομένου, στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός IBAN
 6. Αποδεικτικό τίτλου σπουδών

 

Στο τέλος του προγράμματος χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.