Επιδοτούμενα Σεμινάρια για Εργαζόμενους (ΛΑΕΚ 1-30)

ΛΑΕΚ ΣΗΜΑ

Το ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε. συμμετέχει, ως φορέας κατάρτισης, στο πρόγραμμα με τίτλο «Πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις – ΛΑΕΚ 1-30 » του ΟΑΕΔ,  παρέχοντας τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις που απασχολούν από 1 έως 30 άτομα να αυξήσουν την παραγωγικότητα των υπαλλήλων τους χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση και στους εργαζόμενους  να διευρύνουν τις ευκαιρίες κατάρτισής τους.  

Το ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε. δραστηριοποείται 20 και πλέον χρόνια στην υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, συνεργάζεται με έμπειρους εισηγητές με πλούσια εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, ενώ παρέχει σύγχρονες εγκαταστάσεις με άρτια εξοπλισμένες αίθουσες διδασκαλίας.

 

Γενικοί όροι υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης:

 1. Ωφελούμενοι: Εργαζόμενοι σε μικρές επιχειρήσεις (έως 30 εργαζόμενοι), ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ.
 2. Διάρκεια σεμιναρίου: 32 ώρες (8 ημέρες – υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας)
 1. Επιδότηση: 160,00 € (5,00 € Χ 32 ώρες), με την αποπληρωμή του προγράμματος ο εργαζόμενος-καταρτιζόμενος που θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα, θα λαβει την επιδότηση, με απευθείας κατάθεση του ποσού από τον Ο.Α.Ε.Δ. σε προσωπικό του Τραπεζικό Λογαριασμό.
 1. Χώρος υλοποίησης: Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν στην έδρα και στα παραρτήματα του ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε..

 

Θεματικά Αντικείμενα Κατάρτισης*:

 1. SOCIAL MEDIA – Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ως εργαλείο για την ανάπτυξη της επιχείρησης (facebook, Twitter, Linkedln, Instagram, Pinterest, Youtube)
 2. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ – ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
 3. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 4. Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΜΑΣ
 5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ (TIME MANAGEMENT) & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 6. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
 7. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
 8. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
 9. ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (ΙΤΑΛΙΚΑ)
 10. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

 

Εξειδικευμένα Αντικείμενα για Λογιστές – Οικονομολόγους*:

 1. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
 2. ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ – ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
 3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
 4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 

*Τα παραπάνω θεματικά αντικείμενα είναι ενδεικτικά.

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την συμμετοχή των εργαζομένων στο πρόγραμμα κατάρτισης:

 1. Υπεύθυνη Δήλωση Επιχείρησης (Συμπληρώνεται με τα στοιχεία και την υπογραφή του εργοδότη και την σφραγίδα της επιχείρησης)
 2. Αίτηση συμμετοχής εργαζομένου στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-30
 3. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας εργαζομένου
 4. Επίσημο αποδεικτικό ΑΦΜ εργαζομένου
 5. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης εργαζομένου, στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός IBAN.

Για την συμμετοχή σας στο πρόγραμμα μπορείτε να αποστείλετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο [email protected] ή στο [email protected]. Εναλλακτικά, μπορείτε να τα καταθέσετε στην διευθυνση Οικονόμου 5, 54627, 5ος όροφος (Περιοχή One Salonika, παλιό City Gate).

Στο τέλος του προγράμματος χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

 

Leave a comment