Νέοι επιτυχόντες στο Voucher 29-64 ετών

 

Έως τις 13/09/2017 11:59 παρατείνεται η ενεργοποίηση των επιταγών των ωφελούμενων για το πρόγραμμα «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε Κλάδους Αιχμής» (Voucher 29-64 ετών).

 

Συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τον κωδικό ΚΑΥΑΣ σας για να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας ώστε:

  • Να ενημερωθείτε άμεσα εάν έχετε επιλεγεί στο πρόγραμμα
  • Να επιλέξετε από τους πρώτους εξασφαλισμένες θέσεις εργασίας
  • Να σας ενημερώσουμε για το δίκτυο των συνεργαζόμενών μας επιχειρήσεων
  • Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή/και διευκρίνιση.

 

Τι παρέχει το πρόγραμμα;

  • Κατάρτιση 120 ωρών, σε 60 ειδικότητες, 9 αναπτυσσόμενων κλάδων της ελληνικής οικονομίας, όπως εμπόριο, logistics, έργα υποδομής και τεχνικά επαγγέλματα, τουρισμός, περιβάλλον – διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, τρόφιμα – ποτά, ενέργεια, αγροτικός τομέας, βιομηχανία.
  • Πρακτική άσκηση συνολικής διάρκειας 500 ωρών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.
  • Συμβουλευτική υποστήριξη των ωφελούμενων από εξειδικευμένα στελέχη συμβουλευτικής με στόχο την επιλογή του προγράμματος κατάρτισης, την σύζευξη με την κατάλληλη εταιρία πρακτικής, την προετοιμασία για το εργασιακό περιβάλλον, αλλά και την ευρύτερη ένταξη/επανένταξη στην αγορά εργασίας, την παρακολούθηση και υποστήριξη κατά την πρακτική άσκηση και την υποβοήθηση για την μετατροπή της πρακτικής άσκησης σε σύμβαση εργασίας.
  • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θ’ αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

 

Ποιό είναι το εκπαιδευτικό επίδομα;

Κάθε ωφελούμενος που θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα κατάρτισης, πιστοποίησης και πρακτικής άσκησης, θα λάβει συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα 2.600€, συμπεριλαμβανόμενων των νόμιμων κρατήσεων.

Από το παραπάνω ποσό το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των 600€, ενώ το επίδομα πρακτικής άσκησης στα 2.000€

 

Γιατί με το ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ;

Το ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ διαθέτει 20ετή και πλέον παρουσία στο χώρο της Επαγγελματικής Κατάρτισης, η οποία μας καθιστά πρωτοπόρους στην διοργάνωση και την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης σε ανέργους, εργαζομένους και επιχειρήσεις. Είναι, επίσης, ενταγμένο στους πιστοποιημένους φορείς παροχής υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του ΕΟΠΠΕΠ.

Στον φορέα μας υλοποίησαμε με επιτυχία τα προγράμματα Voucher 18-29 ετών και Voucher Tουρισμού, βοηθώντας τους ωφελούμενους να βρουν εταιρίες πρακτικής με προοπτικές απασχόλησης και οποίες αντιστοιχούσαν στα προσόντα και τα ενδιαφέροντά τους, δημιουργώντας μ αυτόν τον τρόπο νέες θέσεις εργασίας.

Με γνώμονα αυτήν την εμπειρία, το ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ σας καλεί να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για να ενταχθείτε στην δράση, ώστε  να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

red-sympliroste-ti-forma