Νέο πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 ανέργους

Υποβολή αιτήσεων: Από τη Δευτέρα 29/6/2020 και ώρα: 11:00
έως και τη Δευτέρα 06/07/2020 και ώρα: 11:00.

Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής έχουν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ , ηλικίας άνω των 18 ετών, που ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

 1. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
 2. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
 3. Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
 4. Άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων, με βάση τα τυπικά προσόντα τους.
 5. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.
 6. Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.
 7. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • 8μηνη απασχόληση σε δήμους
 • Υποχρεωτική Θεωρητική Κατάρτιση έως 150 ώρες για ωφελούμενος έως 54 ετών
  • Προαιρετική κατάρτιση για ωφελούμενους 55 ετών και άνω
 • Επαγγελματική – Συμβουλευτική Συνεδρία
 • Απόκτηση Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων

Η ημερήσια αμοιβή θα διαμορφωθεί περίπου στα 21,90 ευρώ, ενώ η μηνιαία έως 548 ευρώ.

Εξαιρούνται από τη δράση οι συμμετέχοντες σε προγράμματα κοινωφελούς 2017, 2018 και του 2019

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις  ειδικότητες και τους φορείς απασχόλησης εδώ.

Συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ώστε να σας ενημερώσουμε για τον τρόπο υποβολής της αίτησης και για περαιτέρω πληροφορίες.

Εναλλακτικά, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2310552670-1.