Νέο πρόγραμμα Κοινωφελούς χαρακτήρα σε όλους τους δήμους της χώρας

 

Ο Ο.Α.Ε.Δ. ανακοίνωσε την έναρξη Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε όλους τους Δήμους της χώρας, για 24.251 θέσεις πλήρους απασχόλησης.

 

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων αφορά τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω και ξεκινάει την Τρίτη 24/01/2017 και ώρα 10:00, με την λήξη της να είναι την Παρασκευή 03/02/2017 και ώρα 12:00. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται – αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο – στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, από πιστοποιημένους χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, εισάγοντας τους κωδικούς πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα επιλέξουν μία (1) μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του Παραρτήματος Ι και μέχρι τρεις (3) Επιβλέποντες Φορείς.

 

Το νέο πρόγραμμα περιλαμβάνει υποχρεωτική απασχόληση και συμβουλευτική, ενώ οι ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέξουν να παρακολουθήσουν και πρόγραμμα κατάρτισης που οδηγεί σε πιστοποίηση προσόντων. Η κατάρτιση θα πραγματοποιείται την τελευταία ημέρα κάθε εβδομάδας, ενώ αν ο ωφελούμενος δεν την επιλέξει, τότε θα εργάζεται και τις 5 ημέρες της εβδομάδας.

 

Όσον αφορά τα προγράμματα κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε:

  • Πρόγραμμα κατάρτισης στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), διάρκειας 120 ωρών
  • Πρόγραμμα κατάρτισης στην Επιχειρηματικότητα και Κοινωνική Οικονομία, διάρκειας 120 ωρών.

 

Η μοριοδότηση των εργαζομένων θα γίνει με βάση τους μήνες ανεργίας, την εντοπιότητα, την οικογενειακή κατάσταση, αν εργάζεται ο/η σύζυγος, τα προστατευόμενα μέλη, την ηλικία, το ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα, την ενδεχόμενη αναπηρία και το εάν ο υποψήφιος είναι δικαιούχος του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης.

 
Για να δείτε την πρόσκληση του προγράμματος, πατήστε εδώ.
 
Για να δείτε τις ειδικότητες και τον αριθμό των διατιθέμενων θέσεων, πατήστε εδώ.
 

Για να δείτε το προσοντολόγιο, πατήστε εδώ.

Εάν επιθυμείτε να λάβετε επιπλέον ενημέρωση για τα νέα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

            eu   new_espa_1    new_espa_2

Leave a comment