Ανακοινώθηκε το Σχέδιο Πρόσκλησης προς Διαβούλευση για το πρόγραμμα Voucher Ηλικίας 29-64 Ετών”

H Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής (ΕΥΕ-ΕΚΤ) της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης υλοποιεί δράση με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ», η οποία περιλαμβάνει:

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών σε ειδικότητες κλάδων αιχμής της ελληνικής οικονομίας
  • Πρακτική άσκηση 500 ωρών σε επιχειρήσεις
  • Υπηρεσίες συμβουλευτικής
  • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της δράσης

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 89.000.000,00€ και χρηματοδοτείται από το ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020.

Το σχέδιο της πρόσκλησης τίθεται σε δημόσια διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει έως και την 1η Οκτωβρίου 2016 και ώρα 23.59 και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σχετικά σχόλια και παρατηρήσεις, μέσα από την ιστοσελίδα της διαβούλευσης (http://195.167.92.159:8443/voucher29-64/ΔημοσιαΔιαβουλευση.aspx).

Μετά το πέρας της διαβούλευσης, η ΕΥΕ/ΕΚΤ, λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια και τις επισημάνσεις που θα υποβληθούν, θα προχωρήσει στην οριστική δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Leave a comment