Το νέο θεσμικό πλαίσιο Δημοσίων Συμβάσεων για Προμήθειες &Υπηρεσίες σύμφωνα με το Ν. 4412/2016

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 4 εξειδικευμένα εκπαιδευτικά πακέτα, με την μορφή ταχύρρυθμων σεμιναρίων τα οποία προσφέρουν πλήρη κατάρτιση σχετικά με το νέο θεσμικό πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων για Προμήθειες &Υπηρεσίες σύμφωνα  με το Ν. 4412/2016.

 

Τα τμήματα που αναμένεται να υλοποιηθούν κατά τον μήνα Μάϊο είναι τα εξής:

 1. Το ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων Προμηθειών & Υπηρεσιών- Ν. 4412/2016
 1. Τήρηση χρήση eESPD & Τ.Ε.Υ.Δ. λόγοι αποκλεισμού & κριτήρια αξιολόγησησης οικονομικών φορέων
 1. Το νέο καθεστώς δικαστικής προστασίας κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων
 1. Πρακτική εκμάθηση, τήρηση και χρήση Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ

 

red-sympliroste-ti-forma

 

Τα σεμινάρια απευθύνονται:

 • Σε στελέχη του Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, που ασχολούνται με προμήθειες (ΝΠΔΔ, ΔΕΚΟ, ΟΤΑ, Νοσ/μεία)
 • Σε επιχειρηματίες και σε στελέχη επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, όλων των κλάδων
 • Σε ελεύθερους επαγγελματίες, που εκπροσωπούν ή συμβουλεύουν επιχειρήσεις – προμηθευτές του Δημοσίου (Δικηγορικά γραφεία, Λογιστήρια, Μηχανικοί, Οικονομολόγοι κλπ)

 

Το σεμινάριο προσφέρει:

 • Εξειδικευμένη κατάρτιση από πιστοποιημένους Εκπαιδευτές Ενηλίκων  με μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο
 • Συνοδευτικό Εκπαιδευτικό Υλικό
 • Ηλεκτρονική Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Δυνατότητα υλοποίησης ενδοεπιχειρησιακά με θεματολογία προσαρμοζόμενη στις εξειδικευμένες ανάγκες των επιχειρήσεων

 

red-sympliroste-ti-forma

 

Leave a comment