Έτους 2009

Το Κ.Ε.Κ. Εκπαιδευτική Παρέμβαση υλοποίησε τα παρακάτω προγράμματα ΛΑΕΚ 0,45%:

α/α

Τίτλος Προγράμματος

Διάρκεια

Περίοδος Υλοποίησης

Αριθμός καταρτισθέντων

Πόλη

1   Εξειδικευμένες Δεξιότητες Πωλήσεων  10 ώρες  29/11/2008  –   01/12/2008  16  Κοζάνη
2  Η Σημασία της Πρότυπης Κοστολόγησης στη Σύγχρονη Επιχείρηση  8 ώρες 17/12/2008 –  18/12/2008  16  Κοζάνη
3 Λογιστικά Πακέτα 9 ώρες 01/12/2008 –   03/12/2008 8 Καρωτή, Διδυμοτείχου
4 Εξυπηρέτηση Πελατών 5 ώρες 20/12/2008 –   20/12/2008 5 Καρωτή, Διδυμοτείχου
5 Εκπαίδευση Στελεχών Λογιστηρίου 12 ώρες 11/07/2009 – 12/07/2009 35 Καλλιθέα, Χαλκιδικής
6  Εξοικονόμηση Ενέργειας  10 ώρες  04/12/2009 –   08/12/2009 16 Κοζάνη

Leave a comment