ΑΙΤΗΣΕΙΣ Α.Σ. “ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ”

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» υλοποιεί την Πράξη με τίτλο: «Νέοι Επιστήμονες Θεσσαλονίκης: Απασχόληση και Τοπική Ανάπτυξη», της δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

 

Η εν λόγω πράξη στοχεύει στην ένταξη στην αγορά εργασίας (απασχόληση, δημιουργία ατομικών επιχειρήσεων και συνεταιριστικών επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας) 85 Ανέργων Νέων Πτυχιούχων ΑΕΙ/ΤΕΙ έως 35 ετών (Οικονομολόγοι, Μηχανικοί, Γιατροί, Δικηγόροι, Θετικών και Θεωρητικών Επιστημών) με έμφαση στους μακροχρόνια άνεργους και νέους με ελάχιστη επαγγελματική εμπειρία και τη δημιουργία καλύτερης προοπτικής απασχόλησης (συνεταιριστικές επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, επέκταση δραστηριότητας) 55 Νέων Επιστημόνων Επιτηδευματιών έως 34 ετών (Μηχανικοί, Γιατροί, Οδοντίατροι και Δικηγόροι) που διαμένουν ή/και δραστηριοποιούνται στους Δήμους Αμπελοκήπων – Μενεμένης και Πυλαίας-Χορτιάτη.

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της Πράξης θα πραγματοποιηθούν μέσω της υλοποίησης επιμέρους δράσεων, που θα υποστηρίξουν τους ωφελούμενους και οι οποίες περιλαμβάνουν:

 

 • Δικτύωση των ωφελούμενων με επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης.
 • Διακρατικότητα με Δράσεις Ηλεκτρονικής και Φυσικής Δικτύωσης.
 • Workshops με αντικείμενο την κοινωνική επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία επιχειρήσεων στους τομείς αιχμής.
 • Κατάρτιση ωφελούμενων στα εξής αντικείμενα (εκπαιδευτικό επίδομα: 5€/ώρα):
 1. Παροχή υπηρεσιών με χρήση ΤΠΕ – 75 ώρες (1 Πρόγραμμα για 25 ωφελούμενους άνεργους νέους πτυχιούχους) που οδηγεί σε πιστοποίηση δεξιοτήτων σε Η/Υ από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης.
 2. Στρατηγική Πωλήσεων και Μάρκετινγκ – 75 ώρες (1 Πρόγραμμα για 25 ωφελούμενους άνεργους νέους πτυχιούχους και νέους επιτηδευματίες).
 3. Οργάνωση και Διοίκηση επιχείρησης – 75 ώρες (1 Πρόγραμμα για 25 ωφελούμενους άνεργους νέους πτυχιούχους και νέους επιτηδευματίες).
 4. Χρήση ΤΠΕ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – 75 ώρες (1 Πρόγραμμα για 25 ωφελούμενους νέους επιτηδευματίες).
  • Πρακτική Εκπαιδευτική Άσκηση για 25 άνεργους νέους πτυχιούχους σε επιχειρήσεις σχετικές με το αντικείμενο σπουδών τους – 85 ώρες (εκπαιδευτικό επίδομα: 5€/ώρα).
  • 5 Προγράμματα Επιμόρφωσης με αντικείμενο σχετικό με την ειδικότητά τους για νέους επιστήμονες – Επιμορφώσεις σύντομης διάρκειας 40 ωρών για 9 άτομα, κάθε μία
  • Επισκέψεις Μελέτης στο εξωτερικό για 40 άτομα που θα ιδρύσουν κοινωνικές επιχειρήσεις.
  • Επαγγελματική Συμβουλευτική προσδιορισμού αναγκών ωφελούμενων που θα προωθηθούν στην Απασχόληση.
  • Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας για ίδρυση ατομικών και κοινωνικών επιχειρήσεων.
  • Εξειδικευμένη Συμβουλευτική σε θέματα νομικά, εργασιακά, διοικητικά, φοροτεχνικά και χρηματοοικονομικά για τους ωφελούμενους που θα ιδρύσουν ατομικές και κοινωνικές επιχειρήσεις.
  • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για τη σύσταση νέων επιχειρήσεων και συμβουλευτική υποστήριξη των ιδρυθεισών επιχειρήσεων κατά τα πρώτα στάδια της λειτουργίας τους.
  • Συμβουλευτική υποστήριξη και παρακολούθηση των ιδρυθέντων επιχειρήσεων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες για τις προϋποθέσεις συμμετοχής καθώς και για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων ανατρέξτε στο κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 

Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την Αίτηση Συμμετοχής πατήστε εδώ.sticker 20mart2013

Leave a comment