ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ

Ανακοινώθηκε από το ΤΕΕ η ημερομηνία διενέργειας εξετάσεων για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές κτιρίων. 

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε το ΤΕΕ στις 30/4/2014, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν το αρμόδιο Εξεταστικό Κέντρο του ΤΕΕ για να συμμετέχουν στις εξετάσεις, οι οποίες, όπως και όλες οι υπόλοιπες διαδικασίες, θα διενεργούνται ηλεκτρονικά με σκοπό την ίση και αντικειμενική αντιμετώπιση όλων των ενδιαφερόμενων. Ενώ για τον ίδιο λόγο τα θέματα θα προετοιμάζονται και θα αποφασίζονται από το ΥΠΕΚΑ.

Το πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ, για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις είναι διαθέσιμο για τους ενδιαφερόμενους μηχανικούς από τις 12 Μαΐου 2014, ενώ οι εξετάσεις στα εξεταστικά κέντρα του ΤΕΕ θα ξεκινήσουν στις 20 Μαΐου 2014. 

Leave a comment