ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Ή ΜΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ VOUCHER 29 ΕΩΣ 64 ΕΤΩΝ

Από τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 11:00 έως τις 05 Ιανουαρίου 2015 θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr τα αποτελέσματα της μοριοδότησης των εν δυνάμει ωφελούμενων για τη δράση «Επιταγή κατάρτισης ανέργων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση» (voucher 29-64 ετών).

 

Παράλληλα, θα ανοίξει και η πλατφόρμα για τη δήλωση ή μη διοικητικής εμπειρίας των υποψηφίων, διαδικασία που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την τελική κατάταξη των ωφελούμενων.

 

 

Για να δηλώσετε εάν η εργασιακή σας εμπειρία σχετίζεται με τον διοικητικό κλάδο ή όχι, πατήστε εδώ

 

 

Η δήλωση διοικητικής ή μη εμπειρίας αφορά όλους τους υποψήφιους που δήλωσαν ότι διαθέτουν προϋπηρεσία κατά τη υποβολή της αίτησης συμμετοχής τους στην εν λόγω δράση.

 

Leave a comment