ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Α.Σ. ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Νέοι Επιστήμονες Θεσσαλονίκης: Απασχόληση και Τοπική Ανάπτυξη», της δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο(ΕΚΤ) και κατόπιν της υπ’αρ. 8508/17-09-2013 τροποποίησης της Πράξης, καλεί τους/τις κατοίκους των Δήμων του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης*, που ανήκουν σε μία από τις παρακάτω ομάδες δυνητικών ωφελουμένων:

v      Άνεργοι Νέοι Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ έως 35 ετών

v      Νέοι Επιστημόνων Επιτηδευματιών έως 34 ετών (Μηχανικοί, Γιατροί, Οδοντίατροι και Δικηγόροι)

και πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής για την ένταξή τους στις Δράσεις Κατάρτισης-Επιμόρφωσης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης του Σχεδίου.


Την αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, το έντυπο της αίτησης συμμετοχής και πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα βρείτε στους παρακάτω φορείς:

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε.» (έδρα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης): Οικονόμου 5, Τ.Κ. 54627, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 552670-671 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-14:00 μ.μ),  localhost/kekekpa/2015

 Στις ιστοσελίδες των εταίρων:

  • Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης: www.ampelokipi-menemeni.gr
  • Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη: www.Pilea-hortiatis.gr
  • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/ Τμήμα Κ. Μακεδονίας: www.tkm.tee.gr
  • Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης: www.isth.gr
  • Οδοντιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης: www.osth.gr
  • Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης: www.dsthe.gr
  • 3ο Περιφερειακό Τμήμα Κ. Μακεδονίας Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας: www.Oe-e.gr
  • «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΕ»: www.orthologismos.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής 20/09/2013 έως 25/10/2013.

*Θα δοθεί προτεραιότητα σε ωφελούμενους από τους 2 Δήμους της αρχικής Πρόσκλησης (Δήμοι Αμπελοκήπων – Μενεμένης και Πυλαίας – Χορτιάτη).

Για περισσότερες πληροφορίες για τις προϋποθέσεις συμμετοχής καθώς και για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων ανατρέξτε στο κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Για την Παράταση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την Αίτηση Συμμετοχής πατήστε εδώ.

Leave a comment