Διοργάνωση της Δράσης της Κινητής Μονάδας Ενημέρωσης για την Α.Σ. ΕΠΙΘΕΣΗ

 

 

 

 

 

Ανακοίνωση για τη διοργάνωση κινητής μονάδας ενημέρωσης την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2013 στη Πλατεία Επταλόφου

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΕΠΙ.ΘΕΣΗ»  θα προβεί στη διοργάνωση  κινητής μονάδας ενημέρωσης στην περιοχή του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης στα πλαίσια της ενημέρωσης των κατοίκων της περιοχής για την Πράξη «Νέοι Επιστήμονες: Απασχόληση και Τοπική Ανάπτυξη». Η εν λόγω πράξη στοχεύει στην ένταξη στην αγορά εργασίας (απασχόληση, δημιουργία ατομικών επιχειρήσεων και συνεταιριστικών επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας)

85 Ανέργων Νέων Πτυχιούχων ΑΕΙ/ΤΕΙ έως 35 ετών (Οικονομολόγοι, Μηχανικοί, Γιατροί, Δικηγόροι, Θετικών και Θεωρητικών Επιστημών)  με έμφαση στους μακροχρόνια άνεργους και νέους με ελάχιστη επαγγελματική εμπειρία και τη δημιουργία καλύτερης προοπτικής απασχόλησης (συνεταιριστικές επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, επέκταση δραστηριότητας) 55 Νέων Επιστημόνων Επιτηδευματιών έως 34 ετών (Μηχανικοί, Γιατροί, Οδοντίατροι και Δικηγόροι) που διαμένουν ή/και δραστηριοποιούνται στους Δήμους του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης

 

Η πράξη «Νέοι Επιστήμονες Θεσσαλονίκης: Απασχόληση και Τοπική Ανάπτυξη» υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» του ΕΣΠΑ, που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).»

 

Leave a comment