Το Κ.Ε.Κ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε., στο πλαίσιο της διακρατικής συνεργασίας στo Ευρωπαικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης/Εκπαιδευτικές Συμπράξεις Grundtvig με τίτλο “Ancient Renovation Techniques”, συμμετείχε στις παρακάτω συναντήσεις εταίρων:

First meeting of the project: Paços de Ferreira, PORTUGAL:

26th and 27 November 2010
portugal

Second meeting: Senigallia, ITALY:

17th and 18th June 2011

senigallia 2

senigallia 1

Third meeting: Leeds, GREAT BRITAIN:

20st, 21st and 22nd October 2011

leeds 1

leeds 2

shma_grundtvig