ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε. στοχεύοντας τόσο στην απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων όσο και στην αποτελεσματικότερη προετοιμασία των υποψηφίων για τις εξετάσεις, πρόκειται να υλοποιήσει προγράμματα επιμόρφωσης όπου ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επιλέξει ανάλογα με τις ανάγκες του:

1ο πρόγραμμα: Περιλαμβάνει α) Θεωρητική κατάρτιση διάρκειας 12 ωρών από έμπειρους εκπαιδευτές γεωπόνους, β) Πρακτική Εξάσκηση σε προσομοιωμένα test διάρκειας 12 ωρών (σε αίθουσα πληροφορικής, παρουσία εκπαιδευτή) και γ) Συμμετοχή στη διαδικασία των εξετάσεων («εξέταστρα»). Κόστος: 75,00€

2Ο πρόγραμμα: Περιλαμβάνει α) Θεωρητική κατάρτιση διάρκειας 6 ωρών από έμπειρους εκπαιδευτές γεωπόνους, β) Πρακτική Εξάσκηση σε προσομοιωμένα test διάρκειας 6 ωρών (σε αίθουσα πληροφορικής, παρουσία εκπαιδευτή) και γ) Συμμετοχή στη διαδικασία των εξετάσεων («εξέταστρα»). Κόστος: 50,00€

3ο πρόγραμμα: α) Πρακτική Εξάσκηση σε προσομοιωμένα test διάρκειας 6 ωρών (σε αίθουσα πληροφορικής, παρουσία εκπαιδευτή) και β) Συμμετοχή στη διαδικασία των εξετάσεων («εξέταστρα»). Κόστος: 25,00€

Για να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα «Πιστοποίηση Αγροτών στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων», πατήστε εδώ.