Το Κ.Ε.Κ. Εκπαιδευτική Παρέμβαση Α.Ε. υλοποιεί προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, τόσο στα παραρτήματα της, όσο και σε διάφορες άλλες πόλεις της Ελλάδας σε συνεργαζόμενες δομές.

Ενδεικτικά σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων:

 • Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση
 • Κοινωνία της Πληροφορίας
 • Ανταγωνιστικότητα
 • Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Νοτίου Αιγαίου και Βορείου Αιγαίου

Επιπλέον το Κ.Ε.Κ. Εκπαιδευτική Παρέμβαση Α.Ε. έχει αναλάβει την υλοποίηση προγραμμάτων στις ακόλουθες Κοινοτικές Πρωτοβουλίες:

 • Equal
 • Interreg III

Τα Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Εθνικούς Πόρους και ιδιωτική συμμετοχή, η οποία δύναται να καλύπτεται είτε από τους εργαζομένους, είτε από τις επιχειρήσεις από τις οποίες προέρχονται οι εργαζόμενοι.

Τα παραπάνω προγράμματα κατάρτισης απευθύνονται σε όλον τον ενεργό πληθυσμό της χώρας και ειδικότερα σε:

 • Bραχυχρόνια και Mακροχρόνια άνεργους
 • Άτομα που ανήκουν σε ιδιαίτερα ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
 • Εργαζόμενους του Ιδιωτικού ή Δημόσιου τομέα
 • Αυτοαπασχολούμενους

Μέχρι σήμερα το Κ.Ε.Κ. Εκπαιδευτική Παρέμβαση Α.Ε. έχει καταρτίσει περισσότερα από 10.000 άτομα σε όλη την Ελλάδα, σε θέματα Αγροτικά, Τεχνικά, Οικονομίας & Διοίκησης, Πληροφορικής και Τουρισμού.

Leave a comment