Το ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε.,  διαθέτοντας πολυετή εμπειρία στην υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, προσφέρει πληθώρα προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης.

Leave a comment