Ενδεικτικά αντικείμενα Κατάρτισης:

 • Σύγχρονες τεχνικές πωλήσεων επικοινωνίας – προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών marketing
 • Εξυπηρέτηση Πελατών
 • Τρόποι χειρισμού πελατών και αποτελεσματική εξυπηρέτηση τους
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 • Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Facebook, Twitter, Instagram, Linkedln)
 • Βασικές Γνώσεις Πληροφορικής
 • Βασικές Χρηματοοικονομικές γνώσεις – Φορολογική Επιμόρφωση
 • Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας
 • Πρώτες Βοήθειες
 • Διαχείριση Άγχους στο χώρο εργασίας
 • Επικοινωνία – Συμπεριφορά στο χώρο εργασίας
 • Βασικές γνώσεις ξένων γλωσσών (Τούρκικα)
 • Βασικές γνώσεις ξένων γλωσσών (Ρώσικα)
 • Βασικές γνώσεις ξένων γλωσσών (Αγγλικά)

Σημείωση: Τα παραπάνω θεματικά πεδία είναι ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά.