ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε. πιστοποιημένο από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., με αρ. πιστοποίησης 12101101, και πιστοποιημένος φορέας εκπαίδευσης από το ΥΠΕΚΑ (www.ypeka.gr και www.buildingcert.gr), με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης και κατάρτισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 100/2010 (ΦΕΚ 177 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την παρ.23, του άρθρου 42 του Ν. 4030/2011, της σχετικής ΚΥΑ «Εκπαίδευση και εξεταστική διαδικασία Ενεργειακών Επιθεωρητών» (ΦΕΚ 2406 Β΄) και της σχετικής εγκυκλίου ΕΓΕΠΕ με αρ.πρωτ.2768/13-12-2011, προτίθεται να υλοποιήσει στις δομές του στο προσεχές διάστημα τα παρακάτω εκπαιδευτικά προγράμματα:

α) Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων

β) Ενεργειακοί Επιθεωρητές Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης

γ) Ενεργειακοί Επιθεωρητές Εγκαταστάσεων Κλιματισμού

Παρακαλούμε όσοι επιθυμείτε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στη συνημμένη Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και να την αποστείλετε είτε με φαξ στο 2310-552673, είτε με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Η έναρξη των προγραμμάτων ξεκινά άμεσα μετά την υποβολή και συμπλήρωση ικανού αριθμού αιτήσεων ενδιαφερομένων.

Μέγιστος αριθμός καταρτιζομένων ανά τμήμα 25 άτομα.

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ενημερωτικό έντυπο

Leave a comment