Ενημερωτική εκδήλωση για τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος InnCREA

Στις 16 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στην έδρα μας στη Θεσσαλονίκη ενημερωτική ημερίδα σχετικά με τα αποτελέσματα του ευρωπαϊκού προγράμματος InnCREA, στο οποίο η εταιρεία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΔΒΜ συμμετέχει ως εταίρος μαζί με το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Τεχνών της Βάασα (Φιλανδία), το Οικονομικό Πανεπιστήμιο LUISS (Ιταλία), το Πανεπιστήμιο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας της Λόμζα (Πολωνία), την εταιρεία V-systems (Πολωνία) και την εταιρεία ECQ (Βουλγαρία). 

 

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα του προγράμματος και να χρησιμοποιήσουν οι ίδιοι τα εργαλεία αξιολόγησης της καινοτομίας και δημιουργικότητας σε ατομικό, ομαδικό, επιχειρησιακό και ηγετικό επίπεδο. 

 

Στο τέλος της ημερίδας, οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν και το σχετικό ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της εμπειρίας τους με το εργαλείο.