Επιδοτούμενα Προγράμματα ΛΑΕΚ 1-25 Έτους 2015

Το ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε., πρόκειται να υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα εργαζόμενων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες απασχολούν έως 25 άτομα μέσω του προγράμματος ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ 1-25 του έτους 2015.
Τα προγράμματα περιλαμβάνουν επιμόρφωση διάρκειας 32 ωρών (8 μαθήματα διάρκειας 4 ωρών), ενώ το εκπαιδευτικό επίδομα που θα λάβει ο εργαζόμενος είναι 160€.
Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, αλλά και οι εργαζόμενοι που επιθυμούν να επιμορφωθούν σε σύγχρονα αντικείμενα που προσιδιάζουν στις ανάγκες της θέσης εργασίας τους, μπορούν να συμπληρώσουν την φόρμα συμμετοχής, πατώντας εδώ.

 

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως και τις 14/10/2015.

 

 

Leave a comment