ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Α.Σ. ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Νοτίου Έβρου διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Εύθραυστες ανθρώπινες μονάδες Ν. Έβρου: Απασχόληση – Επιχειρηματικότητα και Κοινωνική Οικονομία», την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου και ώρα 17.00 στο Επιμελητήριο Έβρου (αίθουσα 3ου ορόφου).
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα παρουσιαστεί το Σχέδιο Δράσης που υλοποιείται μέσω του προγράμματος, με το οποίο προωθούνται στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα 80 άνεργοι προερχόμενοι από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες που διαμένουν στα όρια του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

 

Στο πλαίσιο της ημερίδας θα παρουσιαστούν τα τρέχοντα προγράμματα απασχόλησης μέσω των οποίων μπορούν οι επιχειρήσεις να προσλάβουν ωφελούμενους της Πράξης με στόχο τη διασύνδεση ωφελουμένων και επιχειρήσεων, θα αναλυθούν στοιχεία σχετικά με την ένταξη και παραμονή στην αγορά εργασίας των ευπαθών κοινωνικά ομάδων, τις προοπτικές και δυνατότητες της κοινωνικές οικονομίας για την ίδρυση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων ενώ θα γίνει παρουσίαση δράσεων που αναπτύσσονται για την ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας σε περίοδο κρίσης.
Η ημερίδα εντάσσεται στις δράσεις δημοσιότητας της πράξης: «Εύθραυστες ανθρώπινες μονάδες Ν. Έβρου» που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού» με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείο (ΕΚΤ), στο πλαίσιο υλοποίησης των «Τοπικών Δράσεων Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες» (ΤΟΠ ΕΚΟ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στην Α.Σ. ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ μετέχουν οι: «ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.» /Συντονιστής, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Έβρου, το Επιμελητήριο Έβρου, η «ΤΙΕΔΑ Α.Ε.», το ΚΕΚ «ΕΚΠΑ Α.Ε.» και ο Σύλλογος Αρχηγών Μονογονεϊκών Οικογενειών Ν. Έβρου «Στήριξη».

 

Μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα της ημερίδας εδώ και την πρόσκληση για την ημερίδα εδώ

 

Leave a comment