Καταληκτική ημερομηνία προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το πρόγραμμα της επιχορήγησης επιχειρήσεων των Δράσεων ΤοπΣΑ – ΤοπΕΚΟ

Στις 30-06-2015, λήγει η προθεσμία της υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για την υπαγωγή στο πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ. επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών

αγορών εργασίας-ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες–ΤοπΕΚΟ».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Leave a comment