ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΠΕ

  EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ

 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

shmata_espa_ekt_eu__site.jpg

To Κ.Ε.Κ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε., σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, πρόκειται να υλοποιήσει τα παρακάτω προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης:

Α) στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ», Άξονας Προτεραιότητας «08:ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ»

α/α

Τίτλος Προγράμματος

Αριθμός

ωφελουμένων

Περίοδος

υλοποίησης

Ώρες

κατάρτισης

Τόπος

υλοποίησης

5

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ» – ΤΥΠΟΣ 1

20

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

100

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

6

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ» – ΤΥΠΟΣ 1

20

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

100

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

7

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ» – ΤΥΠΟΣ 1

20

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

100

ΚΟΖΑΝΗ

8

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ» – ΤΥΠΟΣ 1

20

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

100

ΚΟΖΑΝΗ

9

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ» – ΤΥΠΟΣ 2

20

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

100

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

10

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ» – ΤΥΠΟΣ 2

20

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

100

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

11

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ» – ΤΥΠΟΣ 2

20

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

100

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

13

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ» – ΤΥΠΟΣ 3

20

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

100

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

14

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ» – ΤΥΠΟΣ 3

20

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

100

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

15

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ» – ΤΥΠΟΣ 3

20

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

100

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

16

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ» – ΤΥΠΟΣ 3

20

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

100

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

17

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ» – ΤΥΠΟΣ 3

20

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

100

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

18

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ» – ΤΥΠΟΣ 3

20

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

100

ΚΟΖΑΝΗ

Για να κατεβάσετε την Αίτηση Συμμετοχής, πατήστε εδώ.

Β) στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ», Άξονας Προτεραιότητας «07:ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ»

α/α

Τίτλος Προγράμματος

Αριθμός

ωφελουμένων

Περίοδος

υλοποίησης

Ώρες

κατάρτισης

Τόπος

υλοποίησης

1

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ» – ΤΥΠΟΣ 1

20

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

100

ΚΑΡΩΤΗ, ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

2

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ» – ΤΥΠΟΣ 1

20

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

100

ΚΑΡΩΤΗ, ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

3

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ» – ΤΥΠΟΣ 2

20

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

100

ΚΑΡΩΤΗ, ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

4

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ» – ΤΥΠΟΣ 2

20

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

100

ΚΑΡΩΤΗ, ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Για να κατεβάσετε την Αίτηση Συμμετοχής, πατήστε εδώ.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης, οι άνεργοι που θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης, δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα 2€ μικτά ανά ώρα κατάρτισης, και 3€ μικτά ανά ώρα κατάρτισης για τους ανέργους που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

 

Leave a comment