ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΩΔ. 494 “ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ”- ΚΟΖΑΝΗ

Το ΚΕΚ Εκπαιδευτική Παρέμβαση συμμετέχει στην Δράση με Αντικείμενο «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Άνεργους Νέους ηλικίας έως 29 ετών στον Κλάδο του Τουρισμού» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».       

Πιο συγκεκριμένα πρόκειται να υλοποιήσει το πρόγραμμα κατάρτισης με κωδ. 494 και τίτλο: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ».

 

Για να δείτε το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα, πατήστε εδώ

Leave a comment