Νέα Αποτελέσματα Επιτυχόντων Voucher Τουρισμού

Ανακοινώθηκαν  στις 13/07/2016 νέα αποτελέσματα επιτυχόντων στο πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλαδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας».
Επικοινωνήστε άμεσα με το ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ για να ενημερωθείτε για τα τμήματα κατάρτισης που θα ξεκινήσουν  καθώς για σας βοηθήσουμε να επιλέξετε έγκαιρα την κατάλληλη για σας θέση πρακτικής άσκησης.

 

 

Αν έχετε επιλεγεί στο VOUCHER ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, κάντε κλικ εδώ.

 

 

 

Leave a comment