Νέα αποτελέσματα επιτυχόντων Voucher Tουρισμού

29/06/2016

Ανακοινώθηκαν  στις 29/06/2016 νέα αποτελέσματα επιτυχόντων στο πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλαδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας».
Επικοινωνήστε άμεσα με το ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ για να ενημερωθείτε για τα τμήματα κατάρτισης που θα ξεκινήσουν  καθώς για σας βοηθήσουμε να επιλέξετε έγκαιρα την κατάλληλη για σας θέση πρακτικής άσκησης.

Αν έχετε επιλεγεί στο VOUCHER ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, κάντε κλικ εδώ.

Leave a comment