Νέα Προγράμματα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας για 13.000 Άνεργους Νέους

Δύο νέα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας διάρκειας τεσσάρων μηνών αναμένεται ξεκινήσουν το προσεχές διάστημα.

 

Τα προγράμματα θα αφορούν σε 10.000 ανέργους νέους ηλικίας 18-24 ετών και σε 3.000 ανέργους νέους ηλικίας 25-29 ετών, αποφοίτους δευτεροβάθμιας (Γενικού Λυκείου, Επαγγελματικού Λυκείου, ΕΠΑΣ) και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ) που παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης.

 

Τα προγράμματα θα έχουν ως στόχο την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. (Κοινωνικές Συναιτεριστικές Επιχειρήσεις), ώστε να διευκολυνθεί η είσοδός των άνεργων νέων των παραπάνω ηλικιακών ομάδων στην αγορά εργασίας.

 

Πρόγραμμα για ηλικίες 18-24 ετών

 

Πρόγραμμα για ηλικές 25-29 ετών

 

Leave a comment