ΝΕΟ VOUCHER 2014 ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 25-29 ΕΤΩΝ

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας  ανακοίνωσε την υλοποίηση της δράσης «Επιταγή Εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας».

Η δράση αφορά 30.000 άνεργους νέους ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών ( 12.000 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων /ΤΕΙ και 18.000  απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης).

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα;

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών, με στόχο την ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων
  • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, συνολικής διάρκειας 450 ωρών και με διάρκεια που δε θα υπερβαίνει τους 6 μήνες
  • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης

Επιπλέον, στο πλαίσιο άλλης δράσης, οι επιχειρήσεις που θα προσλάβουν ωφελούμενους μετά τη λήξη της πρακτικής, δύνανται να επιδοτηθούν.

Ποιοί έχουν δικαίωμα συμμετοχής;

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όσοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1) Είναι  κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

ή

-κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου/ΙΕΚ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών

2) έχουν γεννηθεί από 1.1.1985 έως και 31.12.1989

3) είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι

4) Δεν έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

 

Με ποιά κριτήρια θα γίνει η τελική επιλογή;

Η επιλογή των ανέργων και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελούμενων θα γίνει με μοριοδότηση των παρακάτω κριτηρίων:

1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας, έως 40 μόρια

2. Ετήσιο συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα (οικ. έτος 2014), έως 30 μόρια

3. Συμμετοχή ωφελούμενων σε αντίστοιχες δράσεις (Όσοι έχουν παρακοκουθήσει παρόμοια δράση χάνουν 20 μόρια)

 

Ποιό είναι το εκπαιδευτικό επίδομα;

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται στο ποσό των 2.550€ για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ και στο ποσό των 2280€ για τους αποφοίτους δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Η δράση υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων  Ενεργειών  του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και χρηματοδοτείται μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020».

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά στις 07/08/2014 (10 :00) και θα διαρκέσει έως και τις 15/09/2014 (24:00)

 

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης πατήστε εδώ

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους  για το πρόγραμμα εδώ

Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ

Για κάθε διευκρίνιση σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να απευθύνεστε  στο τηλεφωνικό κέντρο:  800-11-44444 και στην ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr

 

Κάνε τη σωστή επιλογή για την κατάρτισή σου!

Επέλεξε το ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

Για να ενημερώνεσαι άμεσα για όλα τα νέα προγράμματα, ακολούθησε τη σελίδα μας στο Facebook

ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε. 

 

Leave a comment