Δελτίο Τύπου για την Ολοκλήρωση της Δράσης της Κινητής Μονάδας Ενημέρωσης για την Α.Σ. ΕΠΙΘΕΣΗ

Θεσσαλονίκη, 17/12/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ολοκληρώθηκε χθες η δράση της κινητής μονάδας ενημέρωσης για την Πράξη «Νέοι Επιστήμονες: Απασχόληση και Τοπική Ανάπτυξη» που διοργάνωσε ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΕΠΙ.ΘΕΣΗ».

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των κατοίκων της περιοχής στήθηκε ένα περίπτερο ενημέρωσης στην Πλατεία Επταλόφου όπου διακινήθηκαν ενημερωτικά φυλλάδια και αφίσες για τους στόχους της Πράξης. Η δράση ολοκληρώθηκε με διανομή υλικού στους κεντρικούς δρόμους των Αμπελοκήπων και της Μενεμένης και ενημέρωση των κατοίκων σε κομβικά σημεία του Δήμου.

Η πράξη «Νέοι Επιστήμονες Θεσσαλονίκης: Απασχόληση και Τοπική Ανάπτυξη» υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» του ΕΣΠΑ, που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).»

Την αφίσα μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ

Το ενημερωτικό φυλλάδιο μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ

 

 

 

 

Leave a comment