ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚA ΟΜΑΔΩΝ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

 

Τίτλος Πράξης: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (ΑΜΕΑ) ΚΑΙ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ή ΑΤΟΜΩΝ ΥΠΟ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ», Άξονας Προτεραιότητας «11: ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ, ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ»

 

Στόχοι:

Σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι καταρτιζόμενοι όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για τις πωλήσεις στο λιανικό εμπόριο και ικανότητες που θα τους επιτρέπουν να αξιοποιούν τις γνώσεις αυτές για επαγγελματική χρήση, για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Στο τέλος του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι ικανοί:

  • Να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου των πωλήσεων στο λιανικό εμπόριο αξιοποιώντας τις γνώσεις, δεξιότητες (επαγγελματικές / κομβικές) και συμπεριφορές που θα αποκτήσουν κατά τη διάρκεια του προγράμματος
  • Να εφαρμόζουν νέες μεθόδους και τεχνικές οργάνωσης της παραγωγής και της εργασίας
  • Να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία, αυτοπεποίθηση, επαγγελματική νοοτροπία και συμπεριφορά
  •  Να διασυνδεθούν με την τοπική αγορά εργασίας και να ενσωματωθούν σε αυτήν.

 

Ωφελούμενοι:

σε 20 ανέργους, παλιννοστούντες, μετανάστες, πρόσφυγες εκπαιδευτικού επιπέδου Γυμνασίου-Λυκείου-ΙΕΚ του Ν. Θεσσαλονίκης

Διάρκεια προγράμματος κατάρτισης: 550 ώρες

(προκατάρτιση: 100 ώρες, θεωρητική κατάρτιση: 150 ώρες, πρακτική άσκησης: 300 ώρες)

 

Ημερομηνία Έναρξης προγράμματος: Φεβρουάριος 2014

 

Ημερομηνία Λήξης προγράμματος: Αύγουστος 2014

 

Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία:

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης, οι άνεργοι που θα συμμετάσχουν, δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα 5 μικτά ανά ώρα κατάρτισης.

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Ενότητα 1η:

ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ – ΓΛΩΣΣΑ

Ενότητα 2η:

ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

Ενότητα 3η:

ΒΑΣΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

  Ενότητα 4η:

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  Ενότητα 5η:

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ Η/Υ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Ενότητα 1η:

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ενότητα 2η:

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ενότητα 3η:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ενότητα 4η:

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ενότητα 5η:

ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Ενότητα 6η:

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Ενότητα 7η:

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Ενότητα 8η:

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Ενότητα 9η:

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ενότητα 10η:

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Ενότητα 11η:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ενότητα 12η:

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 

Αιτήσεις

Για να κατεβάσετε το έντυπο της αίτησης πατήστε εδώ

Αιτήσεις έως 30/05/2014

Leave a comment