ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Ή ΜΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝ ΔΥΜΑΜΕΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ VOUCHER 29 ΕΩΣ 64 ΕΤΩΝ

Παράταση μέχρι τη Δευτέρα 12/1/2015 και ώρα 24:00 δόθηκε στην καταληκτική ημερομηνία για τη δήλωση της Διοικητικής ή μη Εμπειρίας από τους εν δυνάμει ωφελουμένους, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Επιταγή κατάρτισης ανέργων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση» (voucher 29-64 ετών).


Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, όσοι δε δηλώσουν το είδος της εμπειρίας για την οποία έχουν μοριοδοτηθεί, μέχρι την ως άνω καταληκτική ημερομηνία, δε θα λάβουν μέρος στην τελική κατάταξη των ωφελουμένων.

 

Leave a comment