ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

Το Κ.Ε.Κ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε. σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας πρόκειται να υλοποιήσει το παρακάτω πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης:

 

Α/Α  ΠΡΟΓ/ΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤ/ΜΕΝΩΝ

Εκπαιδευτικό Επίπεδο Καταρτιζομένων

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

5

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ»

20 άτομα

υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

100

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

ΚΑΡΩΤΗ

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στα γραφεία του ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε. από τις 17/12/2013 έως 17/01/2014.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε εδώ.

 

 

Leave a comment