Χρήσιμες Ιστοσελίδες για εύρεση εργασίας:

www.oaed.gr
www.europa.eu

 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ & Τ.Ε.Ι.

 

Πανεπιστήμιο Αθηνών  http://career-office.uoa.gr/
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  http://www.cso.auth.gr/
Πανεπιστήμιο Αιγαίου  http://www.aegean.gr/career/
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  http://www.career.aua.gr/
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης  http://career.xan.duth.gr/
Ιόνιο Πανεπιστήμιο  http://www.ionio.gr/administration/career/career.htm
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων  http://career.admin.uoi.gr/
Πολυτεχνείο Κρήτης  http://www.career.tuc.gr/
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  http://www.uom.gr/career/
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  http://www.career.aueb.gr/
Πάντειο Πανεπιστήμιο  http://www.panteion.gr/gr/ipiresies/diasindesis/index.htm
Πανεπιστήμιο Πατρών  http://cais.admin.upatras.gr/
Πανεπιστήμιο Πειραιώς  http://career.unipi.gr/
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο  http://career.eap.gr/
Τ.Ε.Ι. Αθηνών  http://www.career.teiath.gr/
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου  http://195.130.72.6/
Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου  http://www.cs.teiher.gr/career/
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης  http://www.career.teithe.gr/
Τ.Ε.Ι. Καβάλας  http://www.teikav.edu.gr/gd/
Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας  http://www.career.teikal.gr/
Τ.Ε.Ι. Κοζάνης  http://www.teikoz.gr/career/default.htm
Τ.Ε.Ι. Λάρισας  http://www.career.teilar.gr/
Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου  http://www.teimes.gr/diasindesi.html
Τ.Ε.Ι. Πάτρας  http://www.career.gr/
Τ.Ε.Ι. Πειραιά  http://gdias.teipir.gr/
Τ.Ε.Ι. Σερρών  http://diasyndesi.teiser.gr/
Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας  http://www.teihal.gr/gdpage.htm

 

 

 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: http://users.otenet.gr/~geaevo/
ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΑΝΕΡΓΩΝ: www.kepea.gr
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: www.businesswoman.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ: www.gcr.gr
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΝΗ: www.ergani.gr
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.: www.aneth.gr/homepage.asp
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ.ΠΟΛΙΧΝΗΣ: http://www.polichni.gr
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ.ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ: http://www.stavroupoli.gr

 

Leave a comment