Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζόμενων σε Μικρές Επιχειρήσεις ‘Ετους 2016 (ΛΑΕΚ 1-25)

Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα επαγγελματικής καταρτισης για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις (1-25 άτομα) διάρκειας 32 ωρών, με επιδότηση 160€ καθαρά.

 

Το ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε. συμμετέχει, ως φορέας υλοποίησης, στο πρόγραμμα με τίτλο «Πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις έτους 2016», παρέχοντας τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αυξήσουν  την παραγωγικότητα των υπαλλήλων τους χωρίς την παραμικρή οικονομική επιβάρυνση της επιχείρησης. Παράλληλα, διευρύνονται οι ευκαιρίες κατάρτισης των εργαζομένων, οι οποίοι επιπλέον επιδοτούνται για το πρόγραμμα κατάρτισης που παρακολουθούν.

 

Το ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε. παρέχει σύγχρονες εγκαταστάσεις με άρτια εξοπλισμένες αίθουσες διδασκαλίας και συνεργάζεται με έμπειρους εισηγητές, τα οποία αποτελούν βασικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

 

 

Για δείτε τους γενικούς όρους υλοποίησης του προγράμματος, τις προυποθέσεις συμμετοχής, αλλά και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πατήστε ΕΔΩ.

 

Leave a comment