Πρόσκληση σε Θεματικό Εργαστήρι Α.Σ. “ΜΟΝΗ.ΓΕΝΙΑ”

Στο πλαίσιο της πράξης «Μονογονεϊκές Οικογένειες: Απασχόληση και Τοπική Κοινωνία στη Δυτική Θεσσαλονίκη» που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΜΟΝΗ.ΓΕΝΙΑ», η εταιρεία ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. (εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης) πρόκειται να υλοποιήσει ένα Θεματικό Εργαστήριο (Δράση 12: «Συμβουλευτική Υποστήριξη Επιχειρηματιών») με στόχο την ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και καταπολέμησης των διακρίσεων στην απασχόληση ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Το συγκεκριμένο Θεματικό Εργαστήριο δύναται να ενημερώσει τους επιχειρηματίες που θα παρευρεθούν για τα νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ, τα οποία επιδοτούν επιχειρήσεις οι οποίες θα προχωρήσουν σε προσλήψεις το προσεχές διάστημα.

Καλούνται οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, επαγγελματικοί και κοινωνικοί φορείς, αλλά και οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος να συμμετάσχουν στην εκδήλωση.

 

Πληροφορίες:

Ορθολογισμός  ΑΕ

Μοναστηρίου 13, 546 27 Θεσσαλονίκη 2310 530995   Εσωτ. 158 2310 551289 [email protected]  

 

Εταίροι Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΜΟΝΗ.ΓΕΝΙΑ»:

  1. Συντονιστής: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «Εκπαιδευτική Παρέμβαση Α.Ε.» – ΚΕΚ «ΕΚ.ΠΑ. Α.Ε.»

 

Πρόσκληση

Πρόγραμμα εκδήλωσης

banner eykeko

 

Leave a comment