Συμμετοχή σε συνανάντηση του Ευρωπαϊκόυ προγράμματος Erasmus+, InnCREA

Το ΚΔΒΜ Εκπαιδευτική Παρέμβαση συμμετείχε στη συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ “InnCREA”, που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Vaasa της Φιλανδίας στις 30 και 31 Μαΐου.
 

Η ομάδα InnCrea πήγε στις 30-31 Μαΐου 2022, στο Vaasa University of Applied Sciences VAMK Design Center Moova (Φινλανδία) για να ολοκληρώσει το διαδικτυακό μάθημα.

 

Υβριδική διήμερη συνάντηση (δια ζώσεις  & διαδικτυακά)  “Τα πρότυπα του innCREA – για την υλοποίηση προγραμμάτων που στοχεύουν στην ανακάλυψη και ανάπτυξη της δημιουργικότητας, πρωτοπόρος στην επιδίωξη της καινοτομίας” (ΕΕ ID: 2020-1-PL01-KA203-081849 – εκχωρημένη επιχορήγηση 262,82 ευρώ – ποσοστό χρηματοδότησης 100%).

 

Ο γενικός στόχος του έργου innCREA είναι να αναπτύξει, να προσαρμόσει και να μεταφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο προγραμμάτων κατάρτισης (μαθησιακό υλικό και μεθοδολογίες διαχείρισης) για ακαδημαϊκή διδασκαλία σχετικά με τη δημιουργικότητα και την πρωτοπορία στους χώρους εργασίας, με στόχο να υποστηρίξει ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και τοπικές εταιρείες να επωφεληθούν από τις γνώσεις αυτές και να τις χρησιμοποιούν με πρακτικό τρόπο στις καθημερινές τους δραστηριότητες.

 
Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα στο site www.inn-crea.eu και την συνάντηση στο link: www.facebook.com