ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «Επιταγή Εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας»

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας  ανακοίνωσε ότι θα υλοποίησει άμεσα τη δράση «Επιταγή Εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» . Το σχέδιο πρόσκλησης τέθηκε προς δημόσια διαβούλευση έως τις 28/07/2014 και σύντομα αναμένεται να δημοσιευτεί η τελική πρόσκληση.

 

Σύμφωνα με το σχέδιο πρόσκλησης η δράση αφορά 38.000 άνεργους νέους ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών (εκ των οποίων 15.000 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων /ΤΕΙ και 23.000 θα είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) και περιλαμβάνει:

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 100 ωρών, με στόχο την ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων
  • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, συνολικής διάρκειας 420 ωρών και με διάρκεια που δε θα υπερβαίνει τους 6 μήνες
  • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης

 

Δικαίωμα υποβολής σύμφωνα με το σχέδιο, έχουν όσοι έχουν γεννηθεί από 1.1.1985 έως και 31.12.1989 και είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

 

 

Παρά την αρχική εικόνα που μας δίνει η πρόσκληση, ενδέχεται να υπάρξουν και αλλαγές μετά την αξιολόγηση των υποβληθείσων προτάσεων.

 

 

Η δράση υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων  Ενεργειών  του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και χρηματοδοτείται μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020».

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα, πατώντας εδώ

Leave a comment