ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ: «Επιταγή εισόδου για νέους ΗΛΙΚΙΑΣ από 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας»

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ανακοίνωσε την επικείμενη υλοποίηση της δράσης «Επιταγή Εισόδου για νέους ΗΛΙΚΙΑΣ από 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» και θέτει προς δημόσια διαβούλευση το σχέδιο της πρόσκλησης, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις τους μέσω της  ειδικής ιστοσελίδας  http://voucher.gov.gr/.

 

Από την επικείμενη δράση συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 12.000 άνεργοι νέοι ηλικίας 18 μέχρι 24 ετών, εκ των οποίων:

  • 3.000 θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ /ΤΕΙ
  • 9.000 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

με την προϋπόθεση να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

 

Η δράση περιλαμβάνει:

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 έως 120 ώρες με αντικείμενο της κατάρτισης την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε οριζόντια ή/και ειδικά θεματικά αντικείμενα (ανάλογα με την ομάδα ωφελουμένων) τα οποία σχετίζονται με τη θέση πρακτικής άσκησης
  • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, από 380 έως 420 ώρες και με διάρκεια που δε θα υπερβαίνει τους 6 μήνες
  • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

 

H διαβούλευση θα είναι ανοικτή έως την Κυριακή 10 Αυγούστου 2014 (23.59), ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους πατώντας εδώ ή να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα, πατώντας εδώ.

Μετά το πέρας της διαβούλευσης – λαμβάνοντας υπόψη και τα συμπεράσματα της– το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, μέσω της ΕΥΕ/ΕΚΤ θα  προχωρήσει άμεσα στην οριστική δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους νέους ηλικίας 18 έως 24.

Leave a comment