Η Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης του ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε. αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Στόχος της είναι η υποστήριξη της υπηρεσίας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και η ενίσχυση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας.

Η πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκατάρτισης elearn.kekekpa.gr αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα σε καταρτιζόμενους, μέσω επιλεγμένων εκπαιδευτικών σεμιναρίων, να εκπαιδευτούν από οποιοδήποτε χώρο και σε οποιοδήποτε χρόνο μέσω προσωπικού υπολογιστή. Το  ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε. παρέχει μια ολοκληρωμένη λύση αυτοεκπαίδευσης απευθυνόμενη μεταξύ άλλων σε εργαζόμενους επιχειρήσεων, οι οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν τις γνώσεις τους και να επεκτείνουν τις δεξιότητές τους σε σύγχρονα αντικείμενα, ενώ είναι 100% προσβάσιμη και από ΑμΕΑ.

Η πρόσβαση στην Πλατφόρμα γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

ELEARN

 

Leave a comment