Θεματικό εργαστήρι με θέμα “ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ”

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ) και ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης εταίροi αμφότεροι στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία «ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» και διακριτικό τίτλο «ΕΠΙ.ΘΕΣΗ», η οποία υλοποιεί την πράξη: «Νέοι Επιστήμονες: Απασχόληση και Τοπική Ανάπτυξη», στο πλαίσιο της Δράσης 22: «Εργοδοτική Συμβουλευτική» διοργανώνουν εκδήλωση συμβουλευτική εταιρειών με γενικό τίτλο: «Υγιεινή και ασφάλεια στις επιχειρήσεις», την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2015, και ώρες 19:00 – 21:00.

 

Το πρόγραμμα της συμβουλευτικής θα έχει ως εξής:

19:00 – 19:30 Υγιεινή και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα
Μ. Περτζινίδου, ΠΜ
19:30 – 20:00 Υγιεινή και Ασφάλεια στις επιχειρήσεις
Γ. Χατζάργυρος, ΗΜ
20:00 – 20:30 Συστήματα υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία 18001
Γ. Γκίκα, ΜΜ
20:30 – 21:00 Ερωτήσεις – Συζήτηση

 

Οι εταιρείες που θέλουν να συμμετάσχουν θα πρέπει να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση συμμετοχής και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στο [email protected]

Για να δείτε την σχετική εκδήλωση μέσω της ιστοσελίδας του ΤΕΕ/ΤΚΜ, πατήστε εδώ.

Leave a comment