ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΑΕΚ 1-25 ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ, ως φορέας εκπροσώπησης εργοδοτών, πρόκειται να υλοποιήσει το πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-25 για τις επιχειρήσεις μέλη του και τους εργαζομένους τους. Το πρόγραμμα έχει τίτλο «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» και θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε.

Leave a comment