Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις σχετικά με την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων.

Οι ερωτήσεις χωρίζονται σε 4 κεφάλαια με αντίστοιχο αριθμό ερωτήσεων.

Πατώντας σε κάθε link, γίνεται ανακατεύθυνση σε νέα σελίδα, οπου εκεί θα πρέπει να γίνει εισαγωγή του απαραίτητου κωδικού για να εμφανιστεί το ερωτηματολόγιο και οι ερωτήσεις.

Στο τέλος κάθε ερωτηματολογίου, εμφανίζεται το ποσοστό επιτυχίας.

Ακολουθούν τα Κεφάλαια:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

 

Καλή επιτυχία!

Leave a comment